COMPOSER OF THE YEAR

Hurray! I got SKAP:s and Manifest‘s award for being best composer of the year! How cool is that? Very cool I’d say! The motivation is in Swedish and very spot on what I want to do so thanks for getting it, you people at SKAP and Manifest:
”Bra pop ska vara direkt och inbjudande. Samtidigt krävs ett djup; något smart och intressant som gör att man vill lyssna igen och igen. Årets kompositör skriver omedelbara melodier med snyggt snidade arrangemang. Växelspelet mellan det skarpa, vakna och det suggestiva, drömmande bildar en ljuv dynamik. SKAP:s och Manifests pris till årets kompositör: Britta Persson”